Zawodzie, ul.Długa 89

42-262 Poczesna
Tel.608-463-305
www.mwfoto.pl
fotografia@mwfoto.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Woliński
MWFOTO, ul. Długa 89,42-262 Zawodzie.
2. Kontakt z Administratorem Danych: fotografia@mwfoto.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przesyłania informacji w zakresie świadczonej usługi fotograficznej.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.